Voľby
vk200612.pdf  VYHLÁSENIE MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE - Voľby december 2006 - MČ B-NM.
vy200612.pdf  Predbežné výsledky komunálnych volieb 2006 - starostu a poslancov MZ.
ba200612.pdf  MESTSKÍ POSLANCI A PRIMÁTOR - len predbežné počty za MČ B-NM.
počet  Počet občanov MČ ...400 voličmi doporučujúcimi jeho kandidatúru ...
oznam02  OZNÁMENIE o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie a preberaní kandidátnych listín
oznam03  OZNÁMENIE o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie
oznam04  OZNÁMENIE o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií
oznam05OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
dňa 2. decembra 2006
oznam06OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
dňa 2. decembra 2006 - podrobne
oznam07

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto2. decembra 2006 a VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2. decembra 2006

mapy  Mapy volebných okrskov
vol_miest.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky
okr_vch.pdf  Zoznam okrskov a k nim prislúchajúcich ulíc a vchodov
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
OVK_E95.xls  tabuľka pre členov a náhradníkov OVK - verzia Exel 95
OVK_E97.xls  tabuľka pre členov a náhradníkov OVK - verzia Exel 97
OVK_E03.xls  tabuľka pre členov a náhradníkov OVK - verzia Exel 2003
tlačivá  tlačivá - formuláre
TZMVK.pdf  TELEFÓNNY ZOZNAM - MIESTNE VOLEBNÉ KOMISIE
TZNM.pdf  TELEFÓNNY ZOZNAM - OKRSKOVÉ VOLEBNÉ KOMISIE - BNM
TZOVK.pdf  TELEFÓNNY ZOZNAM - OBVODNÁ VOLEBNÁ KOMISIA
TZUVK.pdf  TELEFÓNNY ZOZNAM - ÚSTREDNÁ VOLEBNÁ KOMISIA