VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
2. decembra 2006

Kandidáti :

l. Róbert Beňo, Mgr. 44 r., manažér, nezávislý kandidát

2. Richard Frimmel, Ing. 65 r., stavebný inžinier,

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov M iestneho zastupiteľstva
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2. decembra 2006

Volebný obvod číslo l
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

Kandidáti :

l. Jozef Bača, Ing., PhD., 41 r., vysokoškolský učiteľ,

2. Dušan Bobrík, 71 r., riaditeľ vydavateľstva,

3. Peter Flaškár, RNDr., 51 r., štátny radca,

4. Peter Kerdik, 34 r., manažér predaja,

5. Andrej Krabáč, Ing., 37 r., obchodný riaditeľ,

6. Eduard Kukan, JUDr., 66 r., poslanec NR SR,

7. Anna Marečková, 48 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislý kandidát

8. Petra Masácová, Mgr., 33 r., tlmočníčka-prekladateľka,

9. Alžbeta Ostraczká, 57 r., dôchodkyňa,

l0. Anton Plichta, 43 r., technik, nezávislý kandidát

11. Lukáš Pokorný, Mgr., 36 r., vedúci oddelenia, 

12. Ján Reháček, Mgr., 54 r., telovýchovný pracovník,

13. Vladimír Šimo, 48 r., invalidný dôchodca, Misia 21

14. Daniela Šišoláková, 55 r., technický pracovník,

15. František Turan, RSDr., 64 r., technický pracovník,

16. Marián Vereš, Ing., 47 r., stavebný inžinier,

17. Gabriela Vojtechová, Ing., 53 r., ekonomický úradník,

Volebný obvod 2
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov

Kandidáti :

l. Andrej Alberty, Bc., 33 r., novinár,

2. Peter Baran, 52 r., staviteľ, nezávislý kandidát

3. Ján Barczi, Ing., 39 r., obchodný manažér,

4. Peter Blažek, Ing., 43 r., informatik,

5. Anna Dúžeková, Ing., 66 r., projektantka,

6. Pavol Galamboš, Ing., 42 r., ekonóm, nezávislý kandidát

7. Libor Gašpierik, Ing., 33 r., ekonóm,

8. Ján Havránek, Ing., 66 r., elektrotechnický inžinier,

9. Anna Jánošová, Ing., 61 r., riaditeľka divízie,

10. Ladislav Kardoš, 51 r., živnostník,

11. Miloslav Leštach, 50 r., mechanik,

12. Katarína Liptáková, Ing., 51 r., ekonóm,

13. Patrick Lutter, Ing., 37 r., chemický inžinier,

14. Jaroslav Málek, JUDr., 49 r., právnik, nezávislý kandidát

15. Katarína Melicharová, 48 r., sekretárka, nezávislý kandidát

16. Viera Obšitníková, Bc., 26 r., politologička,

17. Zuzana Olexová, JUDr., 31 r., advokátka,

18. Ludmila Ondreičková, 67 r., kultúrny referent,

19. Roman Procházka, MUDr., 43 r., lekár, nezávislý kandidát

20. Jolana Račická, PaedDr., 6O r., učiteľka,

21. Ivan Sandtner, JUDr., 52 r., právnik,

22. Arpád Simon, 40 r., robotník,

23. Peter Szusčík, 38 r., výkonný riaditeľ, nezávislý kandidát

24. Tatiana Štefanovičová, Prof., PhDr., 72 r., vedecký pracovník,

25. Milan Velický, 52 r., elektrotechnik špecialista, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 3
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

Kandidáti :

1. Martin Bartoš, Ing. , 44 r., strojný inžinier,

2. Juraj Benetin, Ing.arch., 26 r., architekt,

3. Róbert Beňo, Mgr., 44 r., manažér, nezávislý kandidát

4. Silvia Ciuttiová, Mgr., 52 r., pedagóg,

5. Ján Čičmič, 62 r., manažér,

6. Alžbeta Henterová, 55 r., vedúca obchodného oddelenia,

7. Július Jackuliak, Ing., 40 r., manažér,

8. Adrián Kucek, Mgr., 28 r., právnik,

9. Jozef Kuna, 32 r., stavebný technik,

10. Vladimír Margolien, 43 r., riaditeľ,

11. Otto Novitzky, Ing.arch., 49 r., architekt,

12. Vladimír Ondruš, Ing., 64 r., stavebný inžinier,

13. Jaroslav Paška, Ing.arch., 52 r., architekt, vysokoškolský pedagóg,

14. Alexander Piekov, Ing., 55 r., konateľ spoločnosti,

15. Dagmar Šimková, Mgr., 48 r., magistra farmácie,

Volebný obvod číslo 4
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov

Kandidáti :

1. Ružena Apalovičová, Doc. Ing. CSc., 62 r.,zástupkyňa starostu,

2. Dagmar Arvayová, 38 r., poštová doručovateľka,

3. Dušan Cigánek, 41 r., podnikateľ,

4. Anna Dudáková, 25 r., asistentka,

5. Ladislav Dudás, Ing. 48 r., technik,

6. Andrea Grušpierová, 30 r., učiteľka,

7. Dušan Jaroš, Mgr., 54 r., právnik,

8. Peter Kiripolský, Ing., 40 r., technický riaditeľ, nezávislý kandidát

9. Rudolf Kusý, Mgr., 30 r., učiteľ, nezávislý kandidát

10. Zlatica Macháliková, 47 r., učiteľka v materskej škôlke, nezávislý kandidát

11. Miroslav Varečka, 43 r., manager, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 5
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci

Kandidáti :

l. Marek Bobák, 28 r., manažér,

2. Eduard Daniš, 49 r., hasič-záchranár,

3. Gerti Duni, Mgr., 34 r., auditor,

4. Ľubomír Jurík, 57 r., ekonóm,

5. Tomáš Korček, JUDr., 30 r., právnik,

Bratislava 23.10.2006

Ing. Ján Dubravec
predseda Miestnej volebnej komisie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto