index2

Tlačivá:

Názov súboru doc - formát pdf - formát

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožby poslancov Miestneho zastupitežstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,ktoré sa budú kona dňa 2. decembra 2006 - Predkladá: Nezávislý kandidát na poslanca Miestneho zastupitežstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

tlačivo tlačivo

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožby poslancov Mestského zastupitežstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa budú kona dňa 2. decembra 2006 Volebný obvod č. 6 – Nové Mesto Predkladá: Nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupitežstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

tlačivo tlačivo

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožbu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá sa bude kona dňa 2. decembra 2006 Predkladá: Nezávislý kandidát na primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

tlačivo tlačivo

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožbu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá sa bude kona dňa 2. decembra 2006 Predkladá: Nezávislý kandidát kandidát na starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

tlačivo tlačivo

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožby poslancov Miestneho zastupitežstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa budú kona dňa 2. decembra 2006 Volebný obvod č. ........, v ktorom sa volí ........... poslancov Miestneho zastupitežstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Predkladá: (Neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí.)*)

tlačivo tlačivo

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožby poslancov Mestského zastupitežstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa budú kona dňa 2. decembra 2006 Volebný obvod č. 6 – Nové Mesto, v ktorom sa volí 7 poslancov Mestského zastupitežstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Predkladá: (Neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí.)*)

tlačivo tlačivo

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožbu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá sa bude kona dňa 2. decembra 2006 Predkladá: (Neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí.)*)

tlačivo tlačivo

KANDIDÁTNA LISTINA pre vožbu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ktorá sa bude kona dňa 2. decembra 2006 Predkladá: (Neskrátený názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí.)*))

tlačivo tlačivo