Vożby a referendß
202309  Vożby 30.09.2023
202301  Referendum 23.01.2023
202210  Vożby 29.10.2022
202002  Vożby 29.02.2020
201905  Vożby 25.05.2019
201903  Vożby 16.03.2019 a 30.03.2019
201811  Vożby 10.11.2018
201711  Vożby 04.11.2017
201603  Vożby 05.03.2016
201502  Referendum 07.02.2015
201411  Vożby 15.11.2014
201405  Vożby 24.05.2014
201403  Vożby 15.03.2014 + 29.03.2014
201311  Vożby 09.11.2013 + 23.11.2013
201203  Vożby 10.03.2012
201011  Vożby 27.11.2010
201009  Referendum 18.09.2010
201006  Vożby do Nßrodnej rady
Slovenskej republiky 12.06.2010
200911  Vożby do orgßnov samosprßvnych
krajov 14.11.2009 a 28.11.2009
200906  Vożby do Eurˇpskeho parlamentu
na ˙zemÝ Slovenskej republiky 06.06.2009
200903
200904
 Vożby prezidenta r. 2009
200612  Vożby r. 2006 - december
200606  Vożby r. 2006 - j˙n
200512  Vożby do V┌C r. 2005 - december