index2


Referendum
21.01.2023
vekové
zostavy
úvod
TABUĽKY
všetci
muži
ženy
OKRSKOVO
okrskovo a
okrskovo b
okrskovo c
GRAFY
všetci
muži
ženy
3 x graf