index2


Voľby
25.05.2019,
grafy
počtu
voličov.
úvod
všetci
muži
ženy
3 x graf