index2


Voľby
10.11.2018,
grafy
počtu
voličov.
úvod
všetci
muži
ženy
3 x graf