Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:29

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 44

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Súkromná Základná škola Waldorfská, Vihorlatská č. 10


Chemická : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Olbrachtova : 2, 6;

Tylova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27;

Vihorlatská : 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16;