Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:29

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 43

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Odborárska č. 2


Nobelova : 1 A, 3, 5, 16, 26, 42, 44, 46, 48, 48 A;

Podniková : 1;

Račianska : 72, 80, 86, 88, 88 B;