Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:29

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 40

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická č. 1


Námestie Biely kríž : 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Pri Bielom kríži : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Račianska : 111, 113, 115;

Skalická cesta : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, 10, 12;