Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:29

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 39

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75


Čsl. parašutistov : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Kukučínova : 38, 40, 42;

Račianska : 38;

Riazanská : 87;