Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:29

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 38

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75


Čsl. parašutistov : 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Hálkova : 1 A, 3;

Kukučínova : 44, 46, 48, 50;

Letná : 5;

Račianska : 52, 54, 56, 58, 60;

Riazanská : 77, 79, 81, 83, 110, 112;

Varšavská : 24, 31;