Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 35

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Špecialna základná škola, Hálkova č. 54


Brezovská : 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25 A, 29, 33;

Hálkova : 5, 9;

Hattalova : 25;

Jánoškova : 2, 4, 6, 8;

Pluhová : 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 44, 44 A, 46, 48, 50, 50 B, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 A, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82;

Pri Dynamitke : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 26, 34, 36, 38;

Riazanská : 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74;

Varšavská : 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 22 A, 23, 25, 25 A, 27;