Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 34

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova č. 33


Ambrova : 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;

Bárdošova : 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 41, 43, 44, 45, 45 A, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 56 A, 58, 59, 59 A, 60, 62, 70, 70 B, 78;

Júlová : 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;

Júnová : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 43;

Magurská : 16;

Na Revíne : 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 31, 31 A, 33, 35;

Vlárska : 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;