Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 32

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Dom kultúry Kramáre, Stromová č. 18


Ďurgalova : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Hroznová : 1, 3 A, 4, 5, 6, 8;

Jahodová : 3, 5 A, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Jakubíkova : 10, 12, 14;

Jelšová : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

Pražská : 2, 2 A, 2 B, 2 C, 4, 8;

Royova : 1, 2, 4, 5, 5 A, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29 A, 31, 35, 35 A, 37;

Stromová : 3, 5, 9 A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Uhrova : 1, 1 A, 1 B, 1 D, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 22, 24, 26;