Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 30

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12


Magurská : 1, 1 A, 2, 2 A, 2 B, 3, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 5, 5 A, 5 B, 6, 7, 8, 12;

Rozvodná : 9, 9 A, 11, 11 B, 13, 13 C, 15;

Stromová : 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54 A;

Vlárska : 48 A;