Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 29

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12


Klenová : 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 A, 26, 28, 29, 43, 45, 53, 57, 67, 71, 79;

Olivová : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

Rozvodná : 1, 3, 5, 7, 17, 19, 25;

Zelenohorská : 2;

Zidiny : 11, 15, 17, 23;