Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 27

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12


Cesta na Kamzík : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22;

Chrasťová : 2, 4, 5, 5 A, 6, 7, 9, 13, 15 A;

Jaskový rad : 47, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97 A, 97 B, 99, 101, 105, 107, 113, 143, 145, 149, 151, 157, 157 A, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 201, 201 A, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 223;

Matúškova : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27;

Na Pažiti : 2, 4, 7, 9, 17, 19, 21, 23 B, 23 C;

Pod Strážami : 1, 7, 13, 15;

Vančurova : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

Vidlicová : 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27 A, 28, 28 A, 28 B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 A, 40 A, 41, 41 A, 42, 43, 50, 52, 58, 62, 66, 74;