Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 24

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Jeséniova č. 54


Bellova : 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67 A, 69, 69 A, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

Brečtanová : 2, 3, 4, 4 A, 4 B, 5, 6, 6 A, 7, 8, 8 A, 9, 10, 11, 12, 12 A, 13, 14, 14 B, 14 C, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34;

Brusnicová : 1, 5, 7, 11, 23, 27, 29;

Čremchová : 1, 3, 5, 9, 10, 10 A, 11, 15, 18, 19, 20, 24, 24 A, 25, 26, 27, 28, 29, 29 A;

Desiata : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 34;

Deviata : 3, 4, 4 A, 5 A, 7, 7 A, 8 A, 9, 10, 12, 14, 16;

Dvanásta : 5, 6, 7, 9, 12, 14;

Hlavná : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 83, 87;

Jalovcová : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

Jedenásta : 4, 6, 13, 16;

Jeséniova : 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48;

Mandľovníková : 3, 5, 6, 9, 10, 14;

Na spojke : 1, 3;

Ôsma : 2, 3, 3 A, 4, 5, 5 A, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28;

Piata : 1, 2;

Pyrenejská : 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 A, 12;

Šiesta : 2, 3;

Štvrtá : 1, 2, 3;

Tretia : 1;

Trinásta : 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36;

Záruby : 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;