Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:28

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 23

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická č. 7


Pionierska : 17;

Račianska : 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

Teplická : 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13;