Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 21

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska č. 39


Kyjevská : 1, 2, 3, 4, 5, 7;

Legerského : 18;

Piešťanská : 1, 2, 3, 3 A, 5, 7;

Pionierska : 11, 13, 15;

Sibírska : 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69;