Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 20

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska č. 39


Ovručská : 2, 4, 8, 10;

Račianska : 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69 B;

Sibírska : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;