Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 19

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska č. 39


Americká : 2, 3, 5, 7, 9;

Kraskova : 2;

Ľubľanská : 4, 6, 8, 10;

Račianska : 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Sibírska : 18, 20, 22, 24, 31, 33, 35, 37;

Ursínyho : 2;