Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 16

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Čajakova : 32, 34, 35, 36, 37, 39, 45;

Mikovíniho : 1, 5, 7, 9, 11;

Pionierska : 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Račianska : 5, 7, 11, 13, 17, 19;

Račianske mýto : 1 A, 1 C, 1 D;

Sibírska : 1, 3, 5;

Smrečianska : 6, 8, 14, 18;