Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 15

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Jozefa Cígera Hronského : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Sibírska : 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;