Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 14

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Filiálne nádražie : 3;

Kominárska : 6, 9, 13;

Račianska : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 A, 22 A, 24 A, 24 B, 24 C, 24 D;

Šancová : 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 65;