Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 13

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Belehradská : 4, 6, 8, 10;

Kováčska : 1, 2, 4, 6;

Legionárska : 17, 19, 21, 23, 27;

Šancová : 49, 51, 55, 57, 61, 63, 102, 102 A, 104, 106, 108;