Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 12

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Hotelová akadémia, Mikovíniho č. 1


Belehradská : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Jiskrova : 1, 2, 3, 4, 6, 8;

Legionárska : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Šancová : 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;