Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 10

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská č. 21


Budyšínska : 1;

Česká : 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

Kukučínova : 16;

Osadná : 1, 2, 3;

Plzenská : 4, 9, 11;

Pri starej prachárni : 1;

Robotnícka : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Vajnorská : 22, 24, 26, 28, 30;