Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 9

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská č. 21


Družstevná : 1, 3, 5, 7;

Kalinčiakova : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13;

Pri starej prachárni : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18;

Trnavská : 15, 17, 19, 21, 23;

Vajnorská : 10, 12, 14, 16, 18, 20;