Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 8

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Česká č. 10


Družstevná : 4, 6, 8;

Robotnícka : 3, 5;

Škultétyho : 2, 4, 6;

Trnavská : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Vajnorská : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19;