Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 7

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Česká č. 10


Hlučínska : 1, 2, 4, 6, 8;

Kukučínova : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Moravská : 1, 3, 5, 7;

Plzenská : 1, 3, 5, 7;

Robotnícka : 7, 9, 11;

Sliezska : 3, 5, 7;

Škultétyho : 3, 10, 12, 14, 16, 18;