Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 5

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Česká č. 10


Budyšínska : 12, 14, 16, 18, 20;

Kukučínova : 22, 24, 32;

Kukuričná : 1;

Kutuzovova : 11, 15, 19, 21, 25;

Laskomerského : 10, 12, 14, 16;

Nová : 3;

Priečna : 4, 8, 10;

Tehelná : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26;