Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 2

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2


Bajkalská : 5, 5 A, 5 B, 5 C, 7 A, 9, 9 A, 9 B;

Junácka : 1, 6;

Trnavská : 33;

Vajnorská : 43, 49, 51, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 98 E, 98 F, 98 G, 98 H, 98 J, 98 K;

Za kasárňou : 1;