Vytlačené dňa : 25.10.2017 , čas : 09:13:27

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 1

PRE VOĽBY.

Dňa 04.11.2017.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Za kasárňou č. 2


Kalinčiakova : 12, 29;

Kutuzovova : 1, 2, 4, 6;

Mestská : 8, 10;

Odbojárov : 3, 5;

Príkopova : 2, 4;

Vajnorská : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;

Viktora Tegelhoffa : 4;