Referendum
07.02.2015
 TOZ  Technicko-organizačné zabezpečenie referenda
 star  príkaz starostu
 mapy  Mapy refer. okrskov
 refer. miestnosti  Zoznam refer. miestností pre okrsky
 ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
 refer. okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé refer. okrsky
 refer. okrsky
klasika
 Zoznam vchodov pre jednotlivé refer. okrsky
- klasické zostavy v htm
 tabuľka  ZOZNAM ČLENOV OKRSKOVÝCH REFER. KOMISIÍ
 vek  vekové zloženie voličov