Vytlačené dňa : 23.3.2014 , čas : 16:36:18

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 37

PRE VOĽBY PREZIDENTA.

Druhé kolo dňa 29.03.2014.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Riazanská 75


Čsl. parašutistov : 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Hálkova : 1 A, 3;

Kukučínova : 44, 46, 48, 50;

Letná : 5;

Račianska : 56, 58, 60;

Riazanská : 77, 79, 81, 83, 110, 112;

Varšavská : 24, 31;