Vytlačené dňa : 23.3.2014 , čas : 16:36:18

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 36

PRE VOĽBY PREZIDENTA.

Druhé kolo dňa 29.03.2014.

Volebná miestnosť : Špecialna základná škola, Hálkova 54


Gavlovičova : 2;

Halašova : 18, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 A, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49;

Hálkova : 54;

Hattalova : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21;

Lamanského : 5;

Pavlovská : 1, 3, 5, 7;

Pluhová : 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 45, 47;

Vajnorská : 81, 83, 85;

Záborského : 2, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 36, 40;

Zátišie : 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Závodníkova : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 A, 9;