Vytlačené dňa : 23.3.2014 , čas : 16:36:16

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 20

PRE VOĽBY PREZIDENTA.

Druhé kolo dňa 29.03.2014.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska 39


Ovručská : 2, 4, 8, 10;

Račianska : 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69 B;

Sibírska : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;