Vytlačené dňa : 23.3.2014 , čas : 16:36:16

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 18

PRE VOĽBY PREZIDENTA.

Druhé kolo dňa 29.03.2014.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska 39


Budyšínska : 32, 38;

Legerského : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Ovručská : 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14;

Račianska : 47, 49, 51;

Sibírska : 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

Šuňavcova : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Ursínyho : 4;