Vytlačené dňa : 23.3.2014 , čas : 16:36:16

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 11

PRE VOĽBY PREZIDENTA.

Druhé kolo dňa 29.03.2014.

Volebná miestnosť : Vývarovňa pre dôchodcov, Športová 7


Bartoškova : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

Kalinčiakova : 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Odbojárov : 4, 6, 8, 10;

Pri starej prachárni : 3, 5, 7, 9, 13, 15;

Športová : 1, 5, 7;

Trnavská : 25, 27;