Vytlačené dňa : 23.3.2014 , čas : 16:36:16

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 4

PRE VOĽBY PREZIDENTA.

Druhé kolo dňa 29.03.2014.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2


Tomášikova : 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 54, 54 A;