Voľby
15.03.2014 + 29.03.2014

STAR   Príkaz starostu
TOZ   Technicko-organizačné zabezpečenie volieb
mapy  Mapy volebných okrskov
volebné miestnosti  Zoznam volebných miestností pre okrsky
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
Volebné okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
Volebné okrsky
klasika
 Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
- klasické zostavy v htm
tabulka  ZOZNAM ČLENOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
vek  vekové zloženie voličov