Voľby
10.03.2012

STAR   Príkaz starostu
TOZ   Technicko-organizačné zabezpečenie volieb
mapy  Mapy volebných okrskov
vol_miest.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
Volebné okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
Volebné okrsky
klasika
 Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
- klasické zostavy v htm
tabulka  ZOZNAM ČLENOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
vek  vekové zloženie voličov
graf  grafové zostavy