Voľby

27.11.2010

VÝSLEDKY   TABUĽKOVÉ VÝSLEDKY VOĽIEB 27.11.2010
STAR   Príkaz starostu
TOZ   Technicko-organizačné zabezpečenie volieb
OBVODY.pdf   Obvody a k nim prislúchacie okrsky
OBVOD1.pdf   Obvod č. 1 a k nemu prislúchacie okrsky
OBVOD2.pdf   Obvod č. 2 a k nemu prislúchacie okrsky
OBVOD3.pdf   Obvod č. 3 a k nemu prislúchacie okrsky
OBVOD4.pdf   Obvod č. 4 a k nemu prislúchacie okrsky
mapy  Mapy volebných okrskov
vol_miest.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
Volebné okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
Volebné okrsky
klasika
 Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
- klasické zostavy v htm
tabulka  ZOZNAM ČLENOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
vek  vekové zloženie voličov
graf  grafové zostavy