Referendum
18.09.2010

TOZ  Technicko-organizačné zabezpečenie referenda
Okrsky_ref.pdf  OKRSKY
Okrsky_ref2.pdf  Tabuľka okrskov pre komisie vo formáte pdf
Okrsky_ref2.xls  Tabuľka okrskov pre komisie vo formáte xls
mapy  Mapy referendových okrskov
Volebné okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé referendové okrsky
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
Referendové okrsky
klasika
 Zoznam vchodov pre jednotlivé referendový okrsky
- klasické zostavy v htm