index2


Voľby
do NRSR
12.06.2010

úvod
osnova
TOZ
vylepovanie
plagatov
mapy
vol_miest.pdf
abecedne
okrskovo
okrskovo
klasika
tabulka
vek
graf
VYSLEDKY