Voľby do orgánov samosprávnych
krajov 14.11.2009 a 28.11.2009

TOZ   Technicko-organizačné zabezpečenie volieb - príkaz starostu 200906
mapy  Mapy volebných okrskov
vol_miest.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
Volebné okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
Volebné okrsky
klasika
 Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
- klasické zostavy v htm
Výsledky
14.11.2009
 Výsledky volieb dňa 14.11.2009
Výsledky
28.11.2009
 Výsledky volieb dňa 28.11.2009