Voľby do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky
06.06.2009

TOZ   Technicko-organizačné zabezpečenie volieb poslancov do EÚ
iformacia - sk   Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie
žiadosť - sk   Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov
na voľby do Európskeho parlamentu 2009 na území Slovenskej republiky
informácia - eng   Information for European Union citizens who intend to vote in the elections
to the European Parliament on the territory of the Slovak Republic
application - eng   Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral
Register for The European Parliament elections 2009 on the territory of the Slovak Republic
mapy  Mapy volebných okrskov
vol_miest.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
Volebné okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky