Vožby
20090321vysledky.pdf  Výsledky 1. kola - 21.03.2009
20090404vysledky.pdf  Výsledky 2. kola - 04.04.2009
iformacia.pdf  Iformacia pre občanov
TOZ_1kolo.pdf  Technicko-organizačné zabezpečenie volieb prezidenta I. kolo - 21. 3. 2009
mapy  Mapy volebných okrskov
vol_miest.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podža abecedy
Volebné okrsky  Zoznam vchodov pre jednotlivé volebné okrsky
ZCOVK.xls  Zoznam členov okrskových volebných komisií